AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ OLT   

RELATII CU PUBLICUL:       LUNI, MARŢI, JOI,        INTRE ORELE :  08:00 - 16:00,         MIERCURI    INTRE ORELE:   08:00 - 18:00,    VINERI    INTRE ORELE 08:00 - 14:00           AUDIENŢE DIRECTOR EXECUTIV        LUNI-VINERI    INTRE ORELE: 11:00 - 12:00

             ACASĂ    PREZENTARE  STRUCTURĂ  ATRIBUȚII  BENEFICII SOCIALE  LEGISLAȚIE   FORMULARE                                                                                                                                                                          

INFORMATII Informatii de interes bublic  Declaratii  Plati efectuate  Rapoarte  Bunuri primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol
INFORMATII DE INTERES PUBLIC

LEGĂTURI UTILE:

* Ministerul Muncii Familiei și Protecției  Sociale

* Agenția Naționala pentru Plăți si Inspecție Socială

*Consiliul Județean Olt

*Prefectura Olt

* Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt

*Casa Județeană de Pensii Olt

* Agentia Județeana Pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt

*Direcția Generală de Asistență  Socială și  Protecția Copilului Olt

       LEGE Nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public

       HOTĂRÂRE Nr. 123 /2002  - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Model cerere informatii de interes public  

Model raspuns la solicitarea informatiilor de interes public

Model reclamatie administrativa

Model raspuns la reclamatia administrativa

 Informaţii de interes public:

a)     actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;  

-          OUG 113/2011 privind organizarea si funcţionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, publicata in M. Of. 921/2011, intra in vigoare la 01.01.2012. OUG 113/2011 abroga OUG 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale si OUG 130/2006 privind Inspectia Sociala

-          HOTĂRÂRE Nr. 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

-       HOTĂRÂRE Nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

b)      structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-       programul de funcționare: luni, marți, joi, vineri intre orele 08:00 - 16:00, miercuri intre orele 08:00-18:00

-       programul de audiente: luni-vineri intre orele 11:00 - 12:00

c)      numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-       DIRECTOR EXECUTIV - Ileana Ghita

-      Responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de  interes public:  Maria Banica

d)     coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

-      Denumire: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt (A.J.P.I.S. Olt )

-      Sediul:  Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1A,

-      numere de telefon secretariat :0249-410201; 0249-410202; 0249-410203; 0249-410204

-      fax: 0249-433706

-      adresa de e-mail: ajps.olt@prestatiisociale.ro

-      adresa paginii de internet: www.ajpsolt.ro

 

e)     sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - se pot consulta la sediul AJPIS Olt

f)      programele şi strategiile proprii - se pot consulta la sediul AJPIS Olt

g)     lista cuprinzând documentele de interes public -  se poate consulta la sediul AJPIS Olt

h)    lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii - se poate consulta la sediul AJPIS Olt

i)       modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.